Klub rodičů a dětí   

Jedná se o setkání rodičů s batolaty a předškolními dětmi.  Konají se v pondělky od 9.30 do 11.30 hodin (mimo prázdniny), kdy je kromě pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky) připravena rodičovská diskuzní skupina. Na Klub není potřeba se předem hlásit.

Příspěvek na Klub činí 50 Kč (1 dospělý + 1-3 děti).